Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Augustowie

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Powiat Augustowski otrzymał w 2023 r. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. Wartość dofinansowania 447.150 zł, wartość całkowita 447.150 zł

Powiat Augustowski otrzymał w 2023 r. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r.

Wartość dofinansowania obejmowała 100% wartości zadania i wyniosła 447.150 zł, z tego dla:

  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwota 241.050 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 kwota 206.100 zł.

 

Przejdź do treści