Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Augustowie z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej. Powiat Augustowski otrzymał w 2023 r. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. Wartość dofinansowania 98.373 zł, wartość całkowita 98.373 zł

Powiat Augustowski otrzymał w 2023 r. dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. – na pochodne pracodawcy od wypłaconych dodatków

Wartość dofinansowania obejmowała 100% wartości zadania i wyniosła 98.373 zł, z tego dla:

  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. 3 Maja 57 kwota 53.031 zł,
  • Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie ul. Studzieniczna 2 kwota 45.342 zł.
Przejdź do treści