Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot realizujący oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Augustowie,

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

tel: 87 643 20 71, 508 547 681

Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc domową:

  1. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową;
  2. realizacja programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową;
  3. poradnictwo prawne;
  4. poradnictwo psychologiczne.

Więcej informacji na stronie PCPR.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści