Starostwo Powiatowe w Augustowie

Szlaki rowerowe

ŚCIEŻKI ROWEROWE UTWARDZONE

Łączna długość ścieżek rowerowych (dróg rowerowych, dróg dla pieszych i rowerów, pasów ruchu dla rowerów) zlokalizowanych na terenie Powiatu Augustowskiego wynosi 76,09 km.
W 2023 roku powstały:

 • ścieżka rowerowa przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego  wzdłuż drogi powiatowej Nr 1201B na odcinku Gawrych Ruda – Bryzgiel  – 4,98 km
 • ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej 2540B w Janówce – 0,25 km
 • ciąg pieszo-rowerowy na odcinku ulicy powiatowej Nr 2565B Młyńska w Augustowie  – 0,11 km
 • ciąg pieszo-rowerowy w ciągu ulicy gminnej Turystyczna (Silikaty) w Augustowie – 0,73 km

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2022 roku łącznie wynosi 70,02 km.
W 2022 roku powstały ciągi pieszo-rowerowe:

 • wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie ( odcinek od ul. Głowackiego do ul Szkolnej) – długość 0,7 km
 • przy drodze powiatowej 2540B w Janówce – długość 0,3 km
 • przy ul. Hotelowej w Augustowie – długość 0,65 km
 • przy ul. Studzienicznej w Augustowie – długość 0,46 km
 • powstała ścieżka w ramach „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa” – długość 11,38 km

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2021 roku łącznie wynosi 56,53 km
W 2021 roku powstały ciągi pieszo-rowerowe:

 • wzdłuż ul. Rajgrodzkiej w Augustowie – długość 2,5 km
 • w Janówce – długość 0,6 km
 • w ciągu ul. Zamiejskiej w Lipsku – długość 0,25 km
 • w ciągu drogi 1201B (Gawrych Ruda + Bryzgiel) – łączna długość 1,88 km

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2020 roku łącznie wynosi 51,3 km.
W 2020 roku powstała dwukilometrowa ścieżka rowerowa z miasta Lipsk do skrzyżowania z drogą wojewódzką 664 – prowadzącą do granicy państwa.

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2019 roku łącznie wynosi 49,253 km.
W 2018 roku wzdłuż ulicy Saperów w Lipsku wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy o długości ok. 0,12 km.

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2017 roku łącznie wynosi  47,238 km
W 2017 roku wzdłuż drogi krajowej nr 16 na odcinku Augustów – Przewięź wybudowana została nowa ścieżka rowerowa o długości 6,62 km

Ścieżka Augustów - Przewięź wzdłuż drogi krajowej nr 16
Augustów – Przewięź

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2015 roku łącznie wynosi  39,538 km

W 2015 został oddany do użytku Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Na przebiegający przez pięć województw Polski Wschodniej szlak składa się prawie 2000 km specjalnie wytyczonej, bezpiecznej trasy dla miłośników dwóch kółek. W województwie podlaskim szlak liczy prawie 600 km, z czego ponad 140 km szlaku prowadzi po ścieżkach rowerowych, pozostałe odcinki po drogach gminnych i powiatowych o małym natężeniu ruchu oraz po drogach gruntowych.
Na terenie Powiatu Augustowskiego w ramach Green Velo wybudowano następujące ścieżki rowerowe zaznaczone na mapce:

 1. wzdłuż drogi powiatowej Płaska – Mikaszówka – 7,1 km.
 2. w miejscowości Płaska – 1,2 km, wzdłuż drogi wojewódzkiej z Augustowa do Lipska dwa odcinki:
  1. o długości – 0,184 km
  2. o długości – 5.1 km
 3. wzdłuż ulicy Turystycznej – 3,5 km,
 4. w Białobrzegach przy drodze krajowej – 0,024 km

Ponadto na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (7) ścieżka poprowadzona jest po obu stronach jezdni i obecnie łączy się ze ścieżką na ulicy Turystycznej. Ścieżka na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma ok. 2 km długości.

Mapka ścieżki rowerowe
ścieżki rowerowe na terenie powiatu

Stan utwardzonych ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Augustowskiego na koniec 2013 roku łącznie wynosi 20,43 km
W 2013 roku zostały wykonane dwie nowe ścieżki rowerowe:

 1. wzdłuż Kanału Bystrego o długości 1,5 km,
 2. wzdłuż ulicy Mazurskiej w ciągu drogi krajowej nr 16:
  1. na odcinku od wjazdu do Hotel Polonia – do ul. Kwaśniej, prawa strona, długość 0,36 km,
  2. na odcinku od wjazdu do firmy STRABAG  – do chodnika przy zabudowie mieszkaniowej, strona lewa, długość 0,17 km.
Ścieżki rowerowe - Kanał Bystry i ul. Mazurska
Kanał Bystry i ul. Mazurska

 

Z każdym rokiem na terenie Powiatu Augustowskiego wzrasta długość utwardzonych ścieżek rowerowych.
Oprócz poniżej wymienionych utwardzone ścieżki rowerowe znajdują się:

 1. ścieżka rowerowa w Augustowie wzdłuż ul. Konopnickiej od ul. Partyzantów do rzeki Netta o długości ok. 0,3 km,
  Ścieżka wzdłuż ul. Konopnickiej od ul. Partyzantów do rzeki Netta
  Ścieżka wzdłuż ul. Konopnickiej
 2. ścieżka rowerowo – narciarska w Płaskiej o długości ok. 3,5 km
  Ścieżka rowerowo-narciarska w Płaskiej
  Ścieżka w Płaskiej
 3. ścieżka rowerowa w Nowince (jadąc od Augustowa do Suwałk po prawej stronie) o długości ok. 1,1 km
  Ścieżka rowerowa w Nowince
  Ścieżka w Nowince
 4. ścieżka rowerowa w Bargłowie Kościelnym (jadąc od Augustowa do Rajgrodu po prawej stronie ) o długości ok. 0,9 km
  Ścieżka rowerowa w Bargłowie Kościelnym
  Ścieżka w Bargłowie Kościelnym

Na terenie miasta Augustowa sukcesywnie wzrasta długość utwardzonych ścieżek rowerowych.
Obecnie ich długość wynosi ok. 15,58 km.
Utwardzone ścieżki rowerowe znajdują się:

 1. ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Partyzantów o długości ok. 0,7 km,
 2. ścieżka rowerowa wzdłuż odcinka ul. Wojska Polskiego, ul. Chreptowicza oraz  odcinka ul. Brzostowskiego o długości ok. 2,2 km,
 3. ścieżka rowerowa wzdłuż odcinka ul. Rajgrodzkiej o długości ok. 1,5 km,
 4. ścieżka rowerowa wzdłuż odcinka al. Kardynała Wyszyńskiego o długości ok. 2 km,
 5. ścieżka rowerowa wzdłuż odcinka ul. Zdrojowej o długości ok. 0,9 km,
 6. ścieżka rowerowa na bulwarach wzdłuż rzeki Netty o długości ok. 1,1 km,
 7. ścieżka rowerowa na bulwarach wzdłuż jeziora Necko o długości ok. 2,1 km,
 8. ścieżka rowerowa na bulwarach wzdłuż Kanału Augustowskiego o długości ok. 1,2 km,
 9. ścieżka rowerowa prowadząca przez Las Komunalny o długości ok. 0,9 km,
 10. ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Glinki o długości 0,72 km,
 11. ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. 3 Maja o długości ok 0,36 km,
 12. ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Głowackiego o długości ok. 0,65 km,
 13. ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Hożej o długości ok. 0,55 km,
 14. ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Wojska Polskiego ok. 0,70 km.

Mapka do pobrania (otwiera się w nowym oknie)

Przejdź do treści