Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dane teleadresowe

Kierownictwo

Starosta – Piotr Rusiecki
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 24; tel. 87 6439650

Wicestarosta – Wojciech Jerzy Szczudło
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 22; tel. 87 6439650

Skarbnik Powiatu – Mirosław Krakowski
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 30, tel. 87 6439665

Sekretarz Powiatu – Małgorzata Mikos
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów, pokój nr 27, tel. 87 6439655

Wydziały Starostwa

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Bożenna Kondracka, pokój nr 35, tel.87 6439671

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Prowadzenie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski, kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja uczniowskich klubów sportowych. 87 6439672 36

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Joanna Jaśko, pokój nr 33, tel. 87 6439673

 Usługi Numer telefonu  Numer pokoju
Udział w opracowaniu planów i programów, opracowywanie materiałów promocyjnych, realizacja polityki informacyjnej Powiatu, działania na rzecz upowszechniania turystyki. 87 6439673 33

Wydział Komunikacji i Transportu
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
p.o. Naczelnik Wydziału: Leszek Cieślik, pokój nr 2, tel. 87 6439677

 Usługi Numer telefonu
 Numer pokoju
Rejestracja pojazdów  87 6439675  7
Wydawanie prawa jazdy  87 6439690  3

Wydział Organizacyjno Prawny
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Kaszlej, pokój nr 20, tel. 87 6439658

 Usługi  Numer telefonu  Numer pokoju
Obsługa Rady i Zarządu Powiatu 87 6439654 26
Prowadzenie Biura Obsługi Klienta 87 6439676 1
Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych, sprawy administracyjno-gospodarcze 87 6439661 21
Obsługa informatyczna 87 6439657 9
Sprawy związane z nieodpłatną pomocą prawną 87 6439661 21
Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok, szczątków za zagranicy, prowadzenie spraw dotyczących rozkładu ustalania godzin pracy aptek ogólnodostępnych, zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 87 6439661 21

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
siedziba: ul. Brzostowskiego 2; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Grzegorz Dadura, pokój nr 103, tel. 87 6439686

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Wydawanie zezwoleń na zbieranie  i prowadzenie wytwarzania odpadów, wydawanie kart rybackich i kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, ochrona środowiska, wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 87 6439688 101, 102, 106

Wydział Architektury i Budownictwa
siedziba: ul. 3 Maja 29; 16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Bogdan Grabowy, pokój nr 12, tel. 87 6439689

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Wydawanie pozwoleń na budowę / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
gmina Bargłów Kościelny, gmina Augustów
87 6439691 13
Wydawanie pozwoleń na budowę / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
Miasto Augustów
87 6439692 14
Wydawanie pozwoleń na budowę / rozbiórkę przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy lub wykonania robót budowlanych:
Miasto Lipsk, gmina Lipsk, gmina Nowinka, gmina Sztabin, gmina Płaska
87 6439687 15

Wydział Finansowo Budżetowy
siedziba: ul. 3 Maja 29;  16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału – Główny Księgowy: Jadwiga Dobrowolska, pokój nr 28, tel. 87 6439666

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
obsługa budżetu powiatu 87 6439667 29
obsługa  finansowo-księgowa 87 6439669 31
obsługa  finansowo-księgowa 87 6439668 32

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
siedziba: ul. 3 Maja 29;  16-300 Augustów
Naczelnik Wydziału: Waldemar Siedlecki, pokój nr 6, tel. 87 6439659

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Kwalifikacja wojskowa, realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej, obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 87 6439659  6

Wydział Geodezji i Kartografii
siedziba: ul. Brzostowskiego 2; 16-300 Augustów, pokoje 107-109 (parter) oraz pokoje od 201 do 207 (pierwsze piętro)
Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy: Leszek Osyda, pokój nr 107, tel. 87 643 96 80

Korespondencję do wydziału proszę kierować na adres Starostwa Powiatowego: 16-300 Augustów, ul. 3 Maja 29

Usługi Numer telefonu Numer pokoju
Ochrona i klasyfikacja gruntów rolnych 87 643 96 79 108
Gospodarka nieruchomościami 87 643 96 78
87 643 96 79
108, 109
Ewidencja gruntów:Miasto Augustów, Miasto Lipsk, gmina Lipsk, gmina Augustów, gmina Sztabin, gmina Bargłów Kościelny, gmina Nowinka, gmina Płaska 87 643 96 96
87 643 96 97
202, 203
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 87 643 96 84 201
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Mapa zasadnicza 87 643 96 81 207
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Narady koordynacyjne 87 643 96 83 207
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – Obsługa geodetów 87 643 96 82 207
Przejdź do treści