Starostwo Powiatowe w Augustowie

Przebudowa i rozbudowa strategicznych ulic powiatowych w centrum komunikacyjnym Augustowa

Tablica informacyjna na szarym tle z orłem, na górze centralnie od lewej flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej, na dole w prawym roku logo programu Polski Ład. Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Nazwa zadania: „Przebudowa i rozbudowa strategicznych ulic powiatowych w centrum komunikacyjnym Augustowa.” Całkowita wartość inwestycji – 17 811 995,06 zł, dofinansowanie – 14 155 000,00 zł.

„Przebudowa i rozbudowa strategicznych ulic powiatowych w centrum komunikacyjnym Augustowa.

Dofinansowano ze środków: RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Całkowita wartość inwestycji – 17 811 995,06 zł

Dofinansowanie – 14 155 000,00 zł

Opis:

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę lub przebudowę kluczowych ulic powiatowych w centrum Augustowa o bardzo złym stanie technicznym, poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznych jezdni wraz z przebudową chodników/ ciągów pieszo rowerowych, systemów odwodnienia, oświetlenia oraz wymianę lub wykonanie nowego oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu. Łącznie zadaniem objętych zostanie 5 ulic lub ich odcinków: Kościelna, Skorupki, Ściegiennego, Kopernika i Młyńska, których łączna długość wynosi ok. 2470 mb.

Podczas realizacji zadania oprócz wykonania nowych nawierzchni jezdni chodników czy ciągów pieszo rowerowych zastosowane zostaną rozwiązania techniczno-budowlane podnoszące bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz zrealizowana przebudowa m.in. starego oświetlenia ulicznego i będącej w bardzo złym stanie kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardów technicznych ulic objętych wnioskiem oraz zachowania jednorodności sieci ulic w mieście pod względem spełniania tych standardów. Dotychczas realizacja tego typu zadań na taką skalę, nie była możliwa z uwagi na brak wystarczających środków finansowych oraz programów wspierających aktywność inwestycyjną JST.

Bezpośrednio przy objętych wnioskiem ulicach oraz w bliskim sąsiedztwie zlokalizowanych jest wiele ważnych instytucji publicznych i społecznych oraz punktów handlowych i usługowych. Ponadto w ciągu ulic licznie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Tak wiec realizacja projektu będzie miała niebagatelny wpływ na zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz spowoduje wzrost potencjału gospodarczego na terenie obszaru objętego realizacją zadania, a także całego Powiatu, poprzez podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej oraz przyczyni się do podniesienia standardu życia lokalnej społeczności.

 

Przejdź do treści