Starostwo Powiatowe w Augustowie

Teatr

Logo projektu

„Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Całkowita wartość projektu: 82 122,73 zł
Dofinansowanie zewnętrzne: 57 317,16 zł

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia, rozwoju edukacji pozaszkolnej i promocji obszaru poprzez przygotowanie i wyposażenie sali teatralnej.
W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie remont sali teatralnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących, a następnie zostanie ona wyposażona w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i multimedialny oraz klimatyzatory.
Realizacja działań zaplanowanych w projekcie pozwoli na organizację zajęć teatralnych umożliwiających uczniom rozwijanie pasji artystycznych.

Dnia 14 lutego 2015 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbyło się szkolenie z  zakresu obsługi sprzętu, będącego wyposażeniem sali teatralnej. Sprzęt został zakupiony  w ramach projektu pn. „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”  współfinasowanego  z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
Szkolenie przeprowadził właściciel firmy INEX – Organizacja oraz Obsługa Imprez Rozrywkowych  Wojciech Bućwiński z pracownikiem.  Udział w szkoleniu instruktażowym wzięli: Dyrektor, dwóch nauczycieli, pracownik obsługi i siedmioro uczniów. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, jak należy obsługiwać sprzęt nagłaśniający, multimedialny i oświetleniowy. Pracownicy firmy Inex przedstawili także możliwości techniczne poszczególnych urządzeń, m.in. jak można oświetlić przestrzeń sceniczną, jak wykorzystać możliwości brzmieniowe  sprzętu nagłośnieniowego oraz jak wykorzystać funkcjonalnie projektor w czasie spektaklu.

Przygotowania techniczne fot1.

Przygotowania techniczne fot2.

Przygotowania techniczne fot3.

Przygotowania techniczne fot4.

 
Teatr łączy tradycję z nowoczesnością
    W Zespole Szkół Ogólnokształcących 27 lutego odbyło się uroczyste otwarcie sali teatralnej. Znakomici goście: władze Powiatu Augustowskiego na czele z Jarosławem Szlaszyńskim – Starostą Augustowskim, Katarzyną Sturgulewską – Wicestarostą Augustowskim i Wiesławą Jedlińską – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Augustowie, Andrzej Kwieciński – Wójt Bargłowa Kościelnego, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSO, dyrektorzy szkół powiatowych i miejskich, przedstawiciele Rady Rodziców, miłośnicy teatru i media mieli możliwość obejrzeć pierwsze występy w nowej scenerii, w pełni profesjonalnej sali teatralnej.
– Starania o pozyskanie funduszy na remont sali teatralnej i jej wyposażenie trwały od kilku lat – powiedziała Joanna Lisek – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. – Udało się to dopiero w IV kwartale 2014 roku z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach projektu „Teatr łączy tradycję z nowoczesnością”. Koszt remontu sali teatralnej oraz wyposażenia w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i multimedialny oraz klimatyzatory wyniósł ponad 82 tys. zł, przy czym ponad 57 tys. zł pochodziło ze środków zewnętrznych.
Dyrektor Joanna Lisek podkreśliła, że profesjonalne wyposażenie sali teatralnej było możliwe dzięki zaangażowaniu i konsekwencji opiekunek Teatru Res Humanae Bożeny Bendig i Elżbiety Klekotko. Dziękując obu paniom, dyrektor podkreśliła szczególnie wkład pracy Elżbiety Klekotko, która przygotowywała wniosek o dofinansowanie oraz aktywnie włączyła się we wszystkie działania w ramach realizacji projektu. Podziękowania przekazała również Marcie Pietrzak – Wolinowskiej, która dołączyła do grona opiekunek teatru.
W imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor Joanna Lisek podziękowała władzom Powiatu za zapewnienie wymaganego wkładu własnego, dzięki czemu możliwe było podpisanie umowy na dofinansowanie z samorządem Województwa Podlaskiego oraz przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia. Wraz z podziękowaniami starosta Jarosław Szlaszyński i wicestarosta Katarzyna Sturgulewska otrzymali monografie Teatru Res Humanae, autorstwa Bożeny Bendig.
– Teatr szkolny cieszył się zawsze dużą popularnością wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Obecnie, w sytuacji kiedy szkoła ma tak dobre warunki do rozwijania pasji teatralnych młodzieży, zainteresowanie z pewnością wzrośnie, szczególnie wśród uczniów gimnazjum. W Augustowie nie ma sali teatralnej, inwestycja ta doskonale trafia więc w potrzeby społeczeństwa naszego miasta – dodał starosta Szlaszyński.
Starostowie podziękowali osobom biorącym udział w projekcie, podziękowania otrzymali: opiekunki teatru Bożena Bendig i Elżbieta Klekotko, dyrektor Joanna Lisek,  Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Małgorzata Mikos – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
Z gratulacjami dla dyrekcji szkoły i opiekunek teatru wystąpili członkowie Zarządu Powiatu. Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki przekazali okazały prezent na potrzeby szkoły – kolorową drukarkę laserową. Gratulacje złożyli również przedstawiciele Rady Rodziców Magdalena Borkowska i Jerzy Demiańczuk.
Podczas uroczystości na scenie zaprezentowali się najmłodsi adepci teatru – uczniowie Gimnazjum Nr 4 (narybek teatralny zgodnie z tytułem programu RYBY), a także ich koledzy z liceum prezentując spektakl, który sami stworzyli: od pomysłu, poprzez scenariusz, aż po reżyserię. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek – tort udekorowany maskami teatralnymi.
MM

Otwarcie sali teatralnej fot1.

Otwarcie sali teatralnej fot2.

Otwarcie sali teatralnej fot3.

Otwarcie sali teatralnej fot4.

Otwarcie sali teatralnej fot5.

 

Przejdź do treści