Starostwo Powiatowe w Augustowie

Fachowcy z Augustowa

Facowcy z Augustowa - logotyp projektu

„Fachowcy z Augustowa” – informacja o projekcie

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Augustowski/ Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie rozpoczyna realizację projektu „ Fachowcy z Augustowa” nr Projektu RPPD.03.03.01-20-0216/19 w ramach Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 200 uczniów kierunku technik mechatronik i informatyk z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie poprzez organizację szkoleń zawodowych z nowoczesnej elektroniki, informatyki, przeprowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości, doradztwa edukacyjno-zawodowego, spotkań z psychologiem, realizację szkoleń zawodowych dla 10 nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni zawodowych.

Poniżej zostały przewidziane w projekcie działania oraz planowane efekty:

 1. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczniów
  1. z kierunku technik mechatronik z zakresu
   • Nowoczesnych metod lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
   • Diagnozowania i usuwania usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
   • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie
    i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)
  2. z kierunku technik informatyk z zakresu
   • Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
   • Diagnozowania i usuwania usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
   • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)
   • CISCO-poziom I
   • CISCO-poziom II
 2. Realizacja warsztatów dla uczniów
  • z przedsiębiorczości
  • z psychologiem/pedagogiem
  • z doradztwa edukacyjno-zawodowego
 3. Realizacja szkoleń dla nauczycieli
  1. z kierunku technik mechatronik z zakresu
   • Nowoczesnych metod lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach mechatronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC)
   • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
   • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a mechatroniczne stanowiska monterskie
    i serwisowe, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE (ESD)
  2. z kierunku technik informatyk z zakresu
   • Nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacjach SPACE (IPC)
   • Diagnozowania i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)
   • Ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego (ESD)
 4. Tworzenie w szkole warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt do pracowni zawodowych – zwiększenie atrakcyjności zajęć, możliwość szkolenia i poszerzania praktycznych umiejętności uczniów.

 

Wartość projektu – 3 911 115,14 zł

Dofinansowanie z EFS – 3 715 559,38 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 391 111,53 zł

Wkład własny – 195 555,76 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.06.2022

 

Przejdź do treści