Starostwo Powiatowe w Augustowie

e-Zdrowie

Projekt: „e-Zdrowie”.

e-zdrowie logo

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo Informacyjne

Powiat Augustowski i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie uczestniczą w realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny
e-Zdrowie”.
Projekt ma za zadanie poprawę jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia, upowszechnić elektroniczny obieg dokumentacji i unowocześnić systemu informacji medycznej. Aby zrealizować te cele, trzeba zinformatyzować zakłady opieki zdrowotnej  i udostępnić usługi elektroniczne mieszkańcom województwa podlaskiego.
W projekcie uczestniczy 39 podmiotów, w tym Województwo Podlaskie jako lider, 10 powiatów z Podlaskiego, 27 zakładów opieki zdrowotnej i jedna spółka prawa handlowego. Dzięki dotacji z RPOWO zostaną one wyposażone w sprzęt i platformy serwerowe, które pozwolą na wprowadzenie usług elektronicznych i zarządzanie nimi. Ten system umożliwi wygodną komunikację między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej. Zakłada też przekazywanie danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Planowane jest również stworzenie portalu tematycznego dla pacjenta.
To zadanie zakłada upowszechnianie stosowania technik ICT w ochronie zdrowia. Działania te są komplementarne z projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, szczególnie w obszarach służby zdrowia i administracji publicznej.
Całkowita wartość projektu wynosi 61 975 063,08 zł, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej –  52 660 209,25 zł.  Wartość zadań realizowanych przez Powiat i SP ZOZ w Augustowie to kwota  4 131 670,87 zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym – 3 510 680,62 zł
Opracowano na podstawie: http://www.podlaskiedotacje.pl

stopka e-zdrowie

 

Przejdź do treści