Starostwo Powiatowe w Augustowie

Skład Zarządu

Kadencja 2024 – 2029

  1. Piotr Rusiecki – Przewodniczący Zarządu, Starosta Augustowski
  2. Wojciech Jerzy Szczudło – Wicestarosta Augustowski
  3. Alicja Dobrowolska
  4. Waldemar Jedliński
  5. Maciej Zdancewicz
Przejdź do treści