Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu – organ wykonawczy powiatu.
W jego skład wchodzą:

  • Starosta jako przewodniczący,
  • Wicestarosta
  • Pozostali członkowie.

Zarząd wybierany jest przez radę powiatu i liczy od 3 do 5 osób.
Najważniejsze zadania zarządu powiatu to:

  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie uchwał rady powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Przejdź do treści