Starostwo Powiatowe w Augustowie

Insygnia

HERB POWIATU

Herb Powiatu Augustowskiego: tarcza trójdzielna z falą srebrną z lewa w skos, w polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota, pole dolne - zielone.

FLAGA POWIATU

Flaga Powiatu Augustowskiego: flaga trójdzielna z pasem srebrnym z lewa w skos, w polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota, pole dolne - zielone.
Proporcje długości boków flagi powiatu wynoszą 5:8.

SYMBOLIKA INSYGNIÓW
Mitra książęca złota: nawiązuje do herbu miasta Augustowa – stolicy powiatu.
Pole błękitne: symbolizuje błękit nieba i wody Pojezierza Augustowskiego.
Fala srebrna: odnosi się do Kanału Augustowskiego oraz rzek Powiatu Augustowskiego.
Pole zielone: symbolizuje tereny leśne Puszczy Augustowskiej i upraw rolnych Powiatu Augustowskiego.

*Uchwała Nr 180/XXV/2001 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Augustowskiego

SZTANDAR POWIATU

Na białym tle czerwony napis w kształcie okręgu, dookoła wizerunku Herbu Powiatu Augustowskiego o treści "Powiat Augustowski 2008". Na drugiej stronie na czerwonym tle srebrny orzeł w złotej koronie

*Uchwała Nr 108/XVIII/2008 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Augustowskiego

Przejdź do treści