Starostwo Powiatowe w Augustowie

Nasze sprawy

Umowa na dzierżawę rozwiązana

W związku z zaskarżeniem przez szpitalne związki zawodowe uchwały Rady Powiatu w sprawie dzierżawy części augustowskiego SP ZOZ i decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku uchylającą uchwałę Rady, niemożliwa stała się realizacja tej formy ratowania szpitala. 28 listopada 2013 roku za obopólnym porozumieniem została rozwiązana umowa na dzierżawę szpitala zawarta pomiędzy Dyrektor SP ZOZ a firmą Centrum Dializa z Sosnowca.
Dzięki dzierżawie operatorskiej szpital mógłby dalej funkcjonować, dostosować się do standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia, pracownicy posiadaliby roczną gwarancję zatrudnienia, z kaucji i comiesięcznego czynszu byłaby możliwość spłaty istniejącego zadłużenia, zaś mieszkańcy mieliby zapewnione bezpłatne usługi medyczne. Niestety, wyrok Sądu uniemożliwił realizację tej drogi funkcjonowania szpitala.
W związku z wyrokiem WSA w Białymstoku dotyczącym tej uchwały, Rada Powiatu złożyła do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę kasacyjną.
Red.

Odpłatności i zwolnień w szpitalu nie będzie

W związku z szeregiem niedomówień, przeinaczeń, niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji funkcjonujących w obiegu społecznym na temat dzierżawy augustowskiego szpitala i jego przyszłości, władze powiatu oddały głos w tej sprawie osobom, mającym najwięcej do powiedzenia, czyli staroście łaskiemu Cezaremu Gabryjączykowi, który podzielił się swoimi doświadczeniami ze współpracy ze Spółką Centrum „Dializa” dzierżawiącą od 1 lipca 2012 roku szpital w Łasku, i prezesowi Spółki Centrum „Dializa” Jackowi Nowakowskiemu. 26 września obaj panowie wraz z Zarządem Powiatu w Augustowie oraz komisją rodziny, zdrowia i pomocy społecznej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Rady Powiatu spotkali się z kadrą kierowniczą szpitala – ordynatorami, oddziałowymi i przedstawicielami związków zawodowych, potem na konferencji prasowej z dziennikarzami, a następnie na sesji z radnymi Rady Powiatu.

Więcej w załączniku do pobrania:

Przejdź do treści