Starostwo Powiatowe w Augustowie

Jednostki organizacyjne Powiatu Augustowskiego

Augustowskie Centrum Edukacyjne

Dyrektor:  Grzegorz Augusewicz

dane teleadresowe
Al. Kardynała Wyszyńskiego 3
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: ace@acedu.pl
Przejdź do strony www – adres strony: http://acedu.pl
tel. 87 643 28 61
Augustowskie Centrum Edukacyjne - link otwiera się w nowym oknie

II Liceum Ogólnokształcące

Dyrektor: Barbara Koronkiewicz

dane teleadresowe
Al. Kardynała Wyszyńskiego 1
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: 2lo@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony www – adres strony: http://www.lo2.augustow.pl/
tel. 87 643 22 28
II Liceum Ogólnokształcące - link otwiera się w nowym oknie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyrektor: Danuta Jańczak

dane teleadresowe
Młyńska 52
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: ppp@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony www – adres strony: http://poradniap-p.pl
tel. 87 643 36 21
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - link otwiera się w nowym oknie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor: Andrzej Zarzecki

dane teleadresowe
Młyńska 52
16-300 Augustów

Wyślij e-mail – adres skrytki: pcpr@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony BIP – adres strony: http://bip.pcpr.st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony WWW – adres strony: https://pcpr.augustow.pl/
tel. 87 643 20 71
fax: 87 643 20 71
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - link otwiera się w nowym oknie

Powiatowy Urząd Pracy

Dyrektor: Anna Rozmysłowicz

dane teleadresowe
Mickiewicza 2
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: sekretariat@pup.augustow.pl
Przejdź do strony www – adres strony: http://augustow.praca.gov.pl
tel. 87 644 49 00
Powiatowy Urząd Pracy - link otwiera się w nowym oknie

Powiatowy Zarząd Dróg

Dyrektor: Daniel Hiero

dane teleadresowe
Wojska Polskiego 54
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: pzd@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony www – adres strony: http://bip.pzd.st.augustow.wrotapodlasia.pl
tel. 87 643 54 54
Powiatowy Zarząd Dróg - link otwiera się w nowym oknie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dyrektor: Danuta Zawadzka

dane teleadresowe
Szpitalna 12
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: sekretariat@spzoz.augustow.pl
Przejdź do strony – adres strony: http://www.spzoz.augustow.pl
tel. 87 644 42 84
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Długoterminowej

Dyrektor: Krystyna Wilczewska

dane teleadresowe
1 Płk Uł. Krechowieckich 17
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: sekretariat@spzzod.augustow.pl
Przejdź do stronyadres strony: http://www.spzzod.augustow.pl
tel. 87 643 47 04
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Zespół Placówek Młodzieżowych

Dyrektor: Jarosław Kwiecień

dane teleadresowe

Bursa Międzyszkolna
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2

Al. Kard. Wyszyńskiego 3A
16 – 300 Augustów
tel. 87 643 25 40

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie

ul. Zarzecze 1
16 – 300 Augustów
tel. 87 643 32 04
Wyślij e-mail – adres skrzynki: zpm@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony – adres strony: http://www.zpm-augustow.pl

Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dyrektor: Anna Sus-Cilulko

dane teleadresowe
Śródmieście 31
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony – adres strony: http://piramowicz.pl
tel. 87 643 24 02
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Zespół Szkół Specjalnych

Dyrektor: Roman Krzyżopolski

dane teleadresowe
Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3 B
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl
Przejdź do strony – adres strony: http://www.zssaugustow.pl
tel. 87 644 76 82
fax: 87 644 76 82
Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie

Zespół Szkół Technicznych

Dyrektor: Maciej Oleksy

dane teleadresowe
Tytoniowa 6
16 – 300 Augustów
Wyślij e-mail – adres skrzynki: sekretariat@zst.augustow.pl
Przejdź do strony – adres strony: www.zst.augustow.pl
tel. 87 643 28 29
tel. 87 643 28 20
Zespół Szkół Technicznych w Augustowie - link otwiera się w nowym oknie
Przejdź do treści