Starostwo Powiatowe w Augustowie

Informacje osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi

Przydatne informacje

Celem ułatwienia dostępu osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi do treści skanowanych dokumentów zamieszczonych na stronie www Starostwa oraz Biuletynu Informacji Publicznej informujemy, że w tutejszym Urzędzie istnieje możliwość odczytania treści tych dokumentów przez pracownika Biura Obsługi Klienta w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
Osoby, które chcą skorzystać z takiej usługi, powinny zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta, pokój nr 1 przy ul. 3 Maja 29 lub skorzystać z tej usługi telefonicznie pod numerem 87 6439676.

Informujemy również, że osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Augustowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Augustowskiego.

Informujemy również, że Powiat Augustowski zapewnia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie dostęp do usług tłumacza języka migowego on-line. Usługa polega na tłumaczeniu języka migowego on-line w bazie wideokonferencji w rzeczywistym czasie trwania rozmowy. Tłumaczenie  odbywa się w formie rozmowy trójstronnej, w czasie której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy osobą używającą polskiego języka migowego (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a osobą używającą języka polskiego fonicznego, przy czym tłumacz znajduje się po jednej stronie a pozostałe osoby po drugiej stronie połączenia wideokonferencyjnego.
Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie, przy ul. Mickiewicza 2. Urządzenie (monitor komputerowy) służący do komunikacji z tłumaczem  on-line znajduje się na pierwszym piętrze, pokój nr 13.
Jednocześnie informujemy, że osoba niesłysząca lub głuchoniema chcąca załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Augustowie lub jednostce organizacyjnej powiatu augustowskiego, zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania z w/w usługi (ze wskazaniem metody komunikowania się tj. PJM lub SJM) na 3 dni robocze przed przybyciem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w następujących formach:

 1. adres e-mail Starostwa Powiatowego w Augustowie: powiat.augustowski@home.pl,
 2. telefonicznie/ faksem:
  1. Biuro Obsługi Klienta: tel.87 6439676
  2. Sekretariat: tel. 87 6439650,  fax. 87 6439695
 3. drogą pocztową:
  Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów lub w wybranej jednostce organizacyjnej powiatu.

Podczas załatwiania spraw, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Starostwie Powiatowym w Augustowie zapewniona jest możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Na wniosek udostępnione będą dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy przez osoby uprawnione.

Tłumacz języka migowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

Pomoc w Powiatowym Urzędzie Pracy, link otwiera się w nowym oknie

 Filmy w formacie mp4 dla niesłyszących (PJM)

 • Koordynator d/s dostępności
 • Informacje o jednostce:
  • Opis jednostki: siedziba, wydziały, zakres działalności, biuro rzeczy znalezionych
  • Kierownictwo JST
  • Ważne telefony
  • Ochrona danych osobowych
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Dostępność architektoniczna i cyfrowa:
  • Informacje ogólne
  • Poruszanie się z psem asystującym
  • Korzystanie z platformy schodowej
 • Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 Nagrania w formacie mp3 dla niewidzących

ikonka Teksty w języku łatwym do czytania (Easy To Read)

Teksty do odczytu maszynowego


Poniżej do pobrania wniosek o zapewnienie dostępności:

Przejdź do treści