Starostwo Powiatowe w Augustowie

Lipsk

Miasto i Gmina Lipsk

Herb Gminy Lipsk

Miasto i Gmina Lipsk zajmuje 184 km2, w tym miasto Lipsk – 5 km2.

Położone nad Biebrzą miasto Lipsk jest największą miejscowością gminy, siedzibą samorządu lokalnego. W Lipsku mieszka 2407* osób, istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna. W mieście zachował się typowy miejski układ przestrzenny z prostokątną siecią ulic.

Położenie Lipska między Bagnami Biebrzańskimi a Puszczą Augustowską stwarza dogodne warunki dla rozwoju turystyki. Gmina Lipsk ma charakter typowo rolniczy. Tereny wiejskie zamieszkuje 2952* mieszkańców, zajmujących się głównie uprawą ziemniaka, zbóż i truskawek oraz hodowlą bydła.

(* stan na 31.12.2015r. – dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego 2016 r.).

Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
tel. 87 642 27 00
e-mail: gmina@lipsk.pl
strona www: www.lipsk.pl

Przejdź do treści