Starostwo Powiatowe w Augustowie

Sztabin

Gmina Sztabin

Herb Gminy Sztabin

Gmina leży w południowej części powiatu augustowskiego. Obejmuje ok. 363 km2 powierzchni i zamieszkuje w niej  5217* osób. Siedzibą gminy jest Sztabin, duża wieś nad Biebrzą, na trasie Augustów – Białystok, która liczy obecnie 1000 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 39 sołectw.

Gmina ma charakter typowo rolniczy.

Atutem gminy są Biebrzańskie Bagna – naturalne bagna, rozlewiska i torfowiska uznane zostały za unikatowy teren w skali Europy. Dodatkowym walorem jest bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Augustowskiej.

(* stan na 31.12.2015r. – dane pochodzą z Rocznika Statystycznego Województwa  Podlaskiego 2016 r.).

Urząd Gminy Sztabin
16-310 Sztabin, ul. Augustowska 53
tel. 87 643 97 50
e-mail: ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl
strona www : www.sztabin.ug.gov.pl

Przejdź do treści