Starostwo Powiatowe w Augustowie

Płaska

Gmina Płaska

Herb Gminy Płaska

Gmina zajmuje południowo-wschodnią część Równiny Suwalsko-Augustowskiej o powierzchni ok. 372 km2, z czego 82% powierzchni stanowią lasy. Wschodnia granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Białoruś. Gmina zamieszkiwana jest przez 2 590* osób.

Na jej terenie znajdują się m.in. jeziora: Serwy, Gorczyckie, Orle, Paniewo, Krzywe, Mikaszewo, Mikaszówek, Głębokie i Szlamy. Położenie wśród lasów i jezior, wokół jednego z najpiękniejszych szlaków wodnych – Kanału Augustowskiego ma decydujący wpływ na turystyczny charakter tej gminy.

(* wg stanu na 15.11.2021 r. – Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).

Urząd Gminy Płaska
16-326 Płaska
tel. 87 643 90 80
e-mail: plaska@home.pl
strona www : www.plaska.pl

Przejdź do treści