Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego - logo
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano-instalacyjnymi oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny w SP ZOZ w Augustowie

Wsparcie Domu w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej w Augustowie

Dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków

Przejdź do treści