Petycja z dnia 24.11.2023 r.

Petycja złożona w sprawie zagwarantowania w budżecie na rok 2024 środków finansowych na działania edukacyjne, proekologiczne kierowane do dzieci i młodzieży.

Data złożenia petycji: 24.11.2023 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki:

Petycja – Przystań Pomysłów; pdf, wielkość pliku 2 MB
Odpowiedź na petycję; pdf, wielkość pliku 745 KB
Petycja z dnia 24 lipca 2023 r.

Petycja złożona w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Arnikowej w Augustowie”.

Data złożenia petycji: 24.07.2023 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki:
Petycja z dnia 6.07.2023 r.

Petycja złożona w sprawie budowy chodnika i przejść dla pieszych na ul. Wypusty w Augustowie.

Data złożenia petycji: 06.07.2023 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki:
Petycja z dnia 14.02.2023 r.

Petycja złożona w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Data złożenia petycji: 14.02.2023 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki:
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2022 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 870) informuje się, że w 2022 roku do Rady Powiatu w Augustowie wpłynęło 46 petycji zatytułowanych „w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie”.

Uchwałą nr 250/XXXII/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji zatytułowanych „w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie” petycje zostały przekazane zgodnie z właściwością Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Zgłoszone petycje oraz udzielone odpowiedzi są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego w zakładce „Petycje”.

Augustów, 16 stycznia 2023 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Augustowie w 2022 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 870) informuje się, że o Zarządu Powiatu w Augustowie wpłynęły petycje:

 1. w sprawie utrzymania w Augustowie pełnego zakresu usług kardiologicznych, które świadczone są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie przy ul. Konopnickiej 11.
  • Data złożenia petycji: 21 czerwca 2022 r. uzupełniona w dniu 12 lipca 2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego 13 lipca 2022 r.).
  • Data udzielenia odpowiedzi: 11 sierpnia 2022 r.
  • Zarząd Powiatu w Augustowie oddalił petycję z uwagi na fakt, że ww. podmiot nie
   funkcjonuje w strukturach Powiatu Augustowskiego. W związku z tym Powiat nie ma wpływu na jego działalność i zakres świadczonych usług. Jest to podmiot niepubliczny świadczący usługi medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Białymstoku.
 1. 46 petycji zatytułowanych „w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie”.
  • Data złożenia petycji: 14 – 16 i 19 września 2022 r., dwie petycje uzupełnione w ustawowym terminie.
  • Data udzielenia odpowiedzi: uchwała Nr 907/128/2022 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji „w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie”
  • Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe aspekty sprawy, tj. kwestie administracyjno – prawne dotyczące przebudowy ulicy Kościelnej, obejmującej wycinkę rosnących przy tej ulicy kasztanowców, stan techniczny ulicy i zakres planowanych prac podczas realizacji zadania oraz stan zdrowotny kasztanowców w pasie drogowym tej ulicy i zasadność prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew, a także celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi, Zarząd Powiatu w Augustowie przyjął stanowisko, że nie może uwzględnić petycji.

Zgłoszone petycje oraz udzielone odpowiedzi są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego w zakładce „Petycje”.

Augustów, 16 stycznia 2023 r.
Petycje z 19.09.2022 r.

Petycje 42 osób złożone w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie.

Data złożenia petycji: 19.09.2022 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki:
Petycja z 19.09.2022 r.

Petycja złożona przez grupę osób w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie.

Data złożenia petycji: 19.09.2022 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki:
Petycja z 16.09.2022 r.

Petycja złożona przez grupę uczniów w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie.

Data złożenia petycji: 16.09.2022 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki: