2 sesja Rady Powiatu VII kadencji

2 sesja Rady Powiatu VII kadencji

W dniu 6 czerwca w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyła się druga w obecnej kadencji sesja Rady Powiatu w Augustowie.

Podjęte zostały m.in. uchwały dotyczące organizacji pracy radnych, w tym wynagrodzenia Starosty, wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Augustowie. Powołana została również doraźna Komisja Statutowa, która do 31 sierpnia ma przedstawić Radzie Powiatu proponowane zmiany w tym dokumencie. Ponadto w związku z nową kadencją, podjęte zostały uchwały dotyczące delegowania przedstawicieli do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowej Rady Rynku Pracy, Rady Społecznej SP ZOZ oraz Rady Społecznej SP ZZOD w Augustowie. Wytypowano również osoby, które będą reprezentowały nasz samorząd w stowarzyszeniach i organizacjach, których członkiem jest Powiat Augustowski.

Sesja Rady Powiatu była również okazją do wręczenia nagrody uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego, która zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych w ramach Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego pn. ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”. Podziękowanie zostało wręczone również nauczycielce, która była opiekunem merytorycznym laureatki.

Na zakończenie obrad, radni i wszyscy obecni na sesji minutą ciszy uczcili Żołnierza, który zmarł w wyniku ugodzenia nożem na granicy polsko-białoruskiej.

Sesja Rady Powiatu w Augustowie w dniu 6 czerwca 2024 r.
Sesja Rady Powiatu w Augustowie w dniu 6 czerwca 2024 r.
Wręczenie nagrody laureatce konkursu pn. ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”, na zdjęciu wraz z opiekunem merytorycznym – D. Prokop, Starostą P. Rusieckim, Wicestarostą W. J. Szczudło i Przewodniczącym Rady – M. Kotarskim.
Wręczenie nagrody laureatce konkursu pn. ,,By czas nie zaćmił i niepamięć”, na zdjęciu wraz z opiekunem merytorycznym – D. Prokop, Starostą P. Rusieckim, Wicestarostą W. J. Szczudło i Przewodniczącym Rady – M. Kotarskim.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści