Informacja o pierwszej sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Informacja o pierwszej sesji Rady Powiatu VII Kadencji

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2024 roku zwołał I sesję Rady Powiatu w Augustowie na dzień 6 maja 2024 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Z poważaniem

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński

Załącznik:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2024 r. w  sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Augustowie w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. w celu złożenia ślubowania przez radnych.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści