Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Lipsk

Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Lipsk

Powiat Augustowski wyremontuje łącznie 11,2 km dróg w ramach inwestycji pn. „Remont dróg powiatowych w celu podniesienia dostępności do dróg wojewódzkich Nr 664 i Nr 673 na terenie Gminy Lipsk”. W zakresie tego przedsięwzięcia realizowane będą trzy zadania drogowe bardzo ważne dla mieszkańców:

  1. remont drogi powiatowej Nr 1231B od dr wojewódzkiej nr 664 – Krasne (3,4 km);
  2. remont drogi powiatowej Nr 1236B Lipsk – Rogożynek (3,15 km), wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 250 mb. (od ul. Saperów do mostu w Lipsku) oraz remontem obiektu mostowego;
  3. remont drogi powiatowej Nr 1238B Kopczany – Dulkowszczyzna – Stary Rogożyn – Rogożynek (4,65 km).

Podczas spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w dniu 12 kwietnia, zakres inwestycji omówił Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Następnie podpisane zostały umowy z wykonawcami. Pierwsze zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., a dwa kolejne – EKODROM  Sp. z o.o.

Łączna wartość prac wyniesie ok. 7,1 mln zł, z czego 4,2 mln zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji planowany jest do końca czerwca br.

Obecny na spotkaniu był również Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie oraz Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, któremu starosta podziękował za dotychczasową współpracę i realizację wspólnych przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców gminy.

Podpisanie umowy na modernizację dróg na terenie gminy Lipsk. Na zdjęciu.: starosta J. Szlaszyński, wicestarosta D. Szkiłądź, Burmistrz Lipska L. Łepicki, Dyrektor PZD D. Hiero oraz wykonawcy robót

Podpisanie umowy na modernizację dróg na terenie gminy Lipsk. Na zdjęciu.: starosta J. Szlaszyński, wicestarosta D. Szkiłądź, Burmistrz Lipska L. Łepicki, Dyrektor PZD D. Hiero oraz wykonawcy robót

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści