Informacja o 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 46 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 18 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz. 10.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Augustowie na używanie flagi Powiatu Augustowskiego celem eksponowania w siedzibie urzędu.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Augustowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023  rok”.
 7. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2023.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2023 rok.
 9. Przyjęcie protokołu XLV/24 z dnia 27 marca 2024 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści