Czas na Młodych

Czas na Młodych

31 sierpnia odbyła się konferencja rozpoczynająca i promująca projekt „Młodzi u progu kariery”, realizowany w ramach programu pilotażowego pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. Projekt skierowany jest do ludzi bezrobotnych oraz poszukujących pracy poniżej 30. roku życia.

Na ten cel augustowski Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości ok. 860 tys. zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2023 roku, zakończenie zaplanowano na 31 grudnia 2024 roku.

W ramach przedsięwzięcia młode osoby będą mogły w punkcie doradztwa otrzymać wsparcie
w zakresie aktywizacji zawodowej, doradztwa psychologicznego, doradztwa z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego czy pomocy społecznej.

Oferta obejmuje m.in. staże, 3 miesięczne prace sezonowe, 6-cio miesięczną „pierwszą pracę” .
Do zaoferowania Urząd Pracy ma także tzw. Pakiet na start, w którym mieszczą się min. bony mieszkaniowe, bony  w zakresie zdrowia, bony mobilnościowe, bony pokrywające koszty opieki nad dzieckiem,  bony na dojazdy.

Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie podczas konferencji inaugurującej projekt pilotażowy „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”
Wystąpienie Anny Rozmysłowicz – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie podczas konferencji inaugurującej projekt pilotażowy „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści