Powiat zrealizował inwestycję obejmującą 20 km dróg

Powiat zrealizował inwestycję obejmującą 20 km dróg

6 września uroczyście oddano do użytku drogi objęte zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa / remont ciągu dróg powiatu augustowskiego – obwodnicą DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin”. W  ramach tego przedsięwzięcia wykonano remonty lub przebudowy odcinków dróg na długości około 20 km. Były to odcinki trzech ciągów drogowych: Białobrzegi – Bór – Sosnowo – Kopiec – Mogilnice – Dębowo, Sztabin – Jaminy – Mogilnice oraz Sztabin – Krasnybór – Jastrzębna – Lipsk. Zakres prac obejmował w szczególności wymianę istniejących przepustów pod objętymi zadaniem odcinkami dróg, remont obiektu mostowego, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie wymagających tego odcinków rowów z krzaków i namułu.

Podczas spotkania Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, witając licznie przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości, powiedział:

– Wartość zadania wyniosła 14,72 mln zł, w tym 12 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a wkład własny w wysokości 2,72 mln zł pokryty został z budżetu Powiatu Augustowskiego. Są to ogromne środki, których do tej pory w takim zakresie nie wydatkowaliśmy.

Uczestniczący w spotkaniu Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP podkreślił, iż to dzięki programom rządowym drogi są budowane z tak dużą intensywnością. Lokalne samorządy nie dysponują samodzielnie wystarczającymi środkami finansowymi, by takie inwestycje prowadzić. Podziękował obecnym na spotkaniu za dobrą współpracę społeczno-rządowo-samorządowo-parlamentarną, dzięki której możliwe jest osiąganie wielu oczekiwanych przez mieszkańców efektów.

Następnie głos zabrał Mieczysław Baszko – Poseł na Sejm RP, który pogratulował realizacji inwestycji i życzył bezpiecznego korzystania z przebudowanych dróg.

W swoim wystąpieniu Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski podkreślił, że dzięki wsparciu z programów rządowych, które dają możliwości dużego dofinansowania dla zamierzeń inwestycyjnych samorządów, na przestrzeni ostatnich lat poprawiła się dostępność komunikacyjna, komfort życia i możliwości rozwoju regionu.

Po symbolicznym otwarciu drogi, poświęcenia dokonał i modlitwę poprowadził ks. Jacek Brzóska – Proboszcz miejscowej Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła w Jaminach.

Następnie głos zabrał Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin, na terenie której przeprowadzona została większość inwestycji. Dziękując za jej realizację podkreślił, że jest to ważne przedsięwzięcie nie tylko dla mieszkańców, którzy oczekiwali na nie przez długie lata, ale również ze względów bezpieczeństwa oraz możliwości sprawnego dojazdu i podejmowania działań przez służby ratownicze, jak było to w przypadku niedawnego pożaru obszarów Biebrzańskiego Paku Narodowego.

W imieniu licznie zgromadzonych mieszkańców, Radnych Gminy Sztabin i Sołtysów wsi, przez które przebiegają przebudowane drogi, za realizację przedsięwzięcia podziękowały Małgorzata Kunda – Radna Gminy Sztabin i Anna Barbara Matyskieła – Sołtys wsi Jaziewo.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu Augustowskiego: Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady, Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Członkowie Zarządu – Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński oraz Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu.

Przybyli również Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW oraz Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów, na terenie której leżą przebudowane odcinki dróg.

Wykonawcę inwestycji – STRABAG Sp. z o.o. reprezentował Michał Mróz – Kierownik Budowy. W oficjalnym otwarciu wziął udział również Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru oraz Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Mariusz Markowski – Kierownik Sekcji Technicznej PZD.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma bardzo duże znaczenie w systemie komunikacyjnym regionu. W przypadku utrudnień na drodze krajowej nr 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin, nowa inwestycja pozwala zapewnić przejezdność pojazdów, stanowiąc obwodnicę dla drogi krajowej.

Przebudowana droga objęta zadaniem pn. „Przebudowa / remont ciągu dróg powiatu augustowskiego – obwodnicą DK8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin”
Przebudowana droga objęta zadaniem pn. „Przebudowa / remont ciągu dróg powiatu augustowskiego – obwodnicą DK8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin”
Symboliczne otwarcie dróg Powiatu Augustowskiego przebudowanych w ramach zakończonej inwestycji
Symboliczne otwarcie dróg Powiatu Augustowskiego przebudowanych w ramach zakończonej inwestycji
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści