Informacja o 41 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 41 Sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 41 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 15 września 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.
Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2023 – 2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.
 10. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Powiatu Augustowskiego.
 11. Przyjęcie protokołów: XXXVIII/23 z dnia 15 czerwca 2023 r., XXXIX/23 z 12 lipca 2023 r., XL/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści