80. rocznica potyczki pod Okółkiem

80. rocznica potyczki pod Okółkiem

Przy leśnej mogile żołnierzy w Suchej Rzeczce, 12 sierpnia, w 80. rocznicę potyczki żołnierzy VIII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego Armii Krajowej pod Okółkiem i mordu żołnierzy VIII UBK AK w Suchej Rzeczce miała miejsce podniosła, patriotyczna uroczystość, której organizatorem był Hufiec Augustów im. gen. I. Prądzyńskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

Rozpoczęła się ona mszą świętą polową. Następnie miało miejsce wystąpienie dr. Kazimierza Krajewskiego, historyka, prezesa Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, podczas którego przybliżył on zebranym historię powstania Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Odczytany został Apel Poległych i oddana została salwa honorowa przez żołnierzy 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Złożenie kwiatów i poczęstunek w pobliskiej bazie harcerskiej zakończyły tą ważną dla społeczności harcerskiej uroczystość.

Powiat Augustowski w obchodach reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który był jednocześnie Patronem Honorowym uroczystości. Licznie przybyły rodziny żołnierzy poległych w potyczce pod Okółkiem. Spotkaniu towarzyszyła wystawa przybliżająca historię starcia pod Okółkiem, a także prezentująca sylwetki poległych żołnierzy z kpt. Julianem Tadeuszem Jagodzińskim ps. „Stefan Pawłowski” i por. Marią Iwanicka ps. „Małgorzata” na czele, której autorem był phm. Maciej Malesiński. Prezentowany był również, wydany specjalnie na tą uroczystość, tomik wierszy Marii Iwanickiej „Jestem” wydany staraniem instruktorów Hufca ZHP Augustów.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści