Informacja o udzielonych z budżetu Powiatu Augustowskiego dotacjach w zakresie rozwoju sportu

Informacja o udzielonych z budżetu Powiatu Augustowskiego dotacjach w zakresie rozwoju sportu

Augustów, dn. 14.07.2023 r.

Informacja o udzielonych z budżetu Powiatu Augustowskiego dotacjach celowych klubom sportowym na realizację w 2023 roku zadań w zakresie rozwoju sportu.

Zarząd Powiatu w Augustowie, stosownie do postanowień § 11 ust. 2 Uchwały Nr 286/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu w Powiecie Augustowskim (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 06.04.2023 r. poz. 2026) informuje, że na posiedzeniu w dniu 14.07.2023r. podjął Uchwałę Nr 1110/151/2023 w sprawie udzielenia dotacji celowych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Augustowskiego klubom sportowym na 2023 rok.

Na podstawie powyższej Uchwały udzielone zostały dotacje celowe niżej wymienionym klubom sportowym:

Lp. Nazwa Klubu Nazwa zadania Kwota dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów Rozpowszechnienie narciarstwa wodnego wśród młodzieży augustowskiej 5.000 zł
2. Klub Jeździecki „Żarnowo” Regionalne Halowe Zawody w skokach przez przeszkody 25-26 listopada 2023r. 2.000 zł
3. Fundacja Integracja Sportowa SPORT – PASJA – HOBBY 2.000 zł
4. Augustowski Klub Sportowy SPARTA Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym 10.000 zł

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Augustowie
Jarosław Szlaszyński

/podpis odręczny/

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści