Młodzi u progu kariery

Młodzi u progu kariery

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie  otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Młodzi u progu kariery”, w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie planuje otworzenie kompleksowego punktu wsparcia dla młodzieży, którego ideą jest aktywizacja zawodowa i poradnictwo zawodowe, a także objęcie szerokim zakresem pomocy w wejściu na rynek pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 r.ż. Zakresem projektu objęty zostanie teren Powiatu Augustowskiego.

Kwota jaką otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie na realizację projektu wynosi 858 722,00 zł.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści