Informacja o 39 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 39 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 39 sesji Rady Powiatu w Augustowie zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbędą się w dniu 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Al. Kardynała Wyszyńskiego 3.
Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów „Moniecko-Augustowskiego”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy Powiatu Augustowskiego z Rejonem Iwano-Frankiwskim (Ukraina).
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści