Uczczono pamięć wybitnych Dowódców 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

Uczczono pamięć wybitnych Dowódców 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

15 maja 2023 r. uczczona została 102. rocznica przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa, gdzie stacjonował w latach 1921 – 1939, wyraźnie wpisując się w dzieje miasta i przyczyniając się do jego rozwoju.

Uroczystość rozpoczęła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza, gdzie odbył się apel Oddziału Przygotowania Wojskowego, kultywującego pamięć o 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – jednym z najznakomitszych pułków polskiej kawalerii. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu zebranych przez Annę Sus-Cilulko – Dyrektora Szkoły, głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, który zwracając się do kadetów powiedział:

– 15 maja 1921 r. do Augustowa przybył 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, pułk znakomity, elitarny, który 20 marca 1921 r. odznaczony został orderem wojskowym Virtuti Militari V klasy – tylko 5 pułków kawalerii mogło poszczycić się tym wyjątkowym odznaczeniem bojowym. Pułk trafił do Augustowa i miejscowości w okolicy miasta w czasie, który dla Rzeczypospolitej nie był łatwy. Odbudowywało się państwo, tworzyło się niepodległe Wojsko Polskie, brakowało wszystkiego, ale był zapał i była wiara, że to co nasi przodkowie czynili, czynili dla Rzeczypospolitej, której wcześniej sami nie doświadczyli, bo Polska znajdowała się pod zaborami. Nasi poprzednicy wyjątkowo cenili niezależność, honor i samodzielność państwową, te wartości, które dziś nam również muszą być bliskie. Obecna sytuacja międzynarodowa weryfikuje jak ważne jest morale, dobre wyszkolenie i gotowość służenia Ojczyźnie. Po tym apelu zasadzimy dwa symboliczne dęby poświęcone znakomitym, wybitnym dowódcom 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Uczmy się od tych bohaterów, bierzmy przykład i czerpmy z ich życia, pracy i służby to co najlepsze. Niech dobro Rzeczypospolitej będzie najwyższym prawem!

Następnie podpisane zostały akty zasadzenia dębów pamięci dwóch dowódców 1 Pułku Ułanów Krechowieckich: płk. Bolesława Mościckiego – Dowódcy i Szefa Honorowego Pułku oraz gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego – który dyslokował Pułk do Augustowa i najdłużej sprawował funkcję jego Dowódcy (w latach 1920 – 1927).

Akty podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, ppłk Marek Białobrzeski – dowódca 1 Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich w Orzyszu – pododdziału, który dziedziczy tradycje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Roman Rogoziński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, Anna Sus-Cilulko – Dyrektor I LO w Augustowie, kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego, wyróżnieni na wniosek Pani Dyrektor oraz mjr rez. Marka Łebskiego: Lena Zofia Sznejder i Marek Szlaszyński oraz przedstawiciele Stowarzyszeń kultywujących tradycje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich: rtm. kaw. ochot. Wojciech Dziełak, rtm. kaw. ochot. Andrzej Michalik, mjr kaw. ochot. Kamil Kowalczyk.
W uroczystości wzięli też udział m.in. Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Jan Domański – Koordynator Regionalny Programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”, Krystyna Wilczewska – Dyrektor SP ZZOD w Augustowie oraz Jarosław Kwiecień – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych.

Na zakończenie uroczystego apelu odbyła się defilada Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Dęby pamięci zostały zasadzone przed budynkiem Hospicjum w Augustowie, przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17, gdzie w okresie międzywojennym mieściło się dowództwo Pułku i klub oficerski. Uroczyście podpisane w tym dniu akty zasadzenia dębów pamięci zostały umieszczone w kapsułach czasu i zakopane w ziemi obok posadzonych dębów.

Złożono również wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy
1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. pułkownika Bolesława Mościckiego, która umieszczona jest na budynku Hospicjum, a odsłonięta została w 2021 r. – w 100. rocznicę odznaczenia Pułku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz przybycia Pułku do Augustowa.

Zdjęcie przedstawia uroczystą zbiórkę Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 maja 2023 r. podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich do Augustowa
Uroczysta zbiórka Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 maja 2023 r. podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Przemówienie Starosty J. Szlaszyńskiego do Oddziału Przygotowania Wojskowego i zaproszonych gości
Uroczysta zbiórka Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 maja 2023 r. podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa. Przemówienie Starosty J. Szlaszyńskiego do Oddziału Przygotowania Wojskowego i zaproszonych gości
Podpisanie aktów zasadzenia dębów płk. Bolesława Mościckiego i gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przez Romana Rogozińskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska.
Podpisanie aktów zasadzenia dębów płk. Bolesława Mościckiego i gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przez Romana Rogozińskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska podczas obchodów 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Podpisanie aktów zasadzenia dębów płk. Bolesława Mościckiego i gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przez rtm. kaw. ochot. Wojciecha Dziełaka.
Podpisanie aktów zasadzenia dębów płk. Bolesława Mościckiego i gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przez rtm. kaw. ochot. Wojciecha Dziełaka podczas obchodów 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Podpisanie aktów zasadzenia dębów płk. Bolesława Mościckiego i gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przez Dyrektora ILO Annę Sus-Cilulko.
Podpisanie aktów zasadzenia dębów płk. Bolesława Mościckiego i gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego przez Dyrektora ILO Annę Sus-Cilulko podczas obchodów 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Defilada - przemarsz Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Defilada Oddziału Przygotowania Wojskowego w dniu 15 maja 2023 r. podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Złożenie wiązanki kwiatów przez Starostę J. Szlaszyńskiego i Wicestarostę D. Szkiłądzia pod tablicą umieszczoną na budynku Hospicjum w Augustowie poświęconą 1PUK im. płk. B. Mościckiego
Złożenie wiązanki kwiatów przez Starostę J. Szlaszyńskiego i Wicestarostę D. Szkiłądzia pod tablicą umieszczoną na budynku Hospicjum w Augustowie poświęconą 1PUK im. płk. B. Mościckiego
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez ppłk. Marka Białobrzeskiego – Dowódcę 1 Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez ppłk. Marka Białobrzeskiego – Dowódcę 1 Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez mjr. kaw. ochot. Kamila Kowalczyka
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez mjr. kaw. ochot. Kamila Kowalczyka podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez wyróżniającego się Kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego – Marka Szlaszyńskiego
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez wyróżniającego się Kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego – Marka Szlaszyńskiego podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez rtm. kaw. ochot. Andrzeja Michalika oraz wyróżniającego się Kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego – Lenę Zofię Sznejder
Sadzenie dębów pamięci pod budynkiem Hospicjum przez rtm. kaw. ochot. Andrzeja Michalika oraz wyróżniającego się Kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego – Lenę Zofię Sznejder podczas 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa
Uczestnicy 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa pod budynkiem Hospicjum
Uczestnicy 102. rocznicy przybycia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego do Augustowa pod budynkiem Hospicjum
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści