Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Monice Karpio
z powodu śmierci

SIOSTRY

Składamy wyrazy szczerego współczucia
oraz łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego