Dzień Strażaka – życzenia

Z okazji Dnia Strażaka w imieniu władz samorządowych Powiatu Augustowskiego przekazujemy słowa najwyższego szacunku i uznania wszystkim strażakom, zarówno zawodowym, jak i ochotnikom.

Święto Straży Pożarnej jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu
i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Wielokrotnie udowodniliście, że potraficie z największym poświęceniem nieść pomoc wszystkim potrzebującym podczas pożarów, ale również wypadków drogowych, klęsk żywiołowych, czy różnego rodzaju innych zagrożeń. Nierzadko płacąc za to najwyższą cenę.

W tym szczególnym dniu dziękujemy za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Augustowskiej – za ochronę życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia. Ta trudna i niebezpieczna służba zasługuje na naszą szczególną wdzięczność.

Życzymy, aby cechy Świętego Floriana – Patrona Strażaków: odwaga, rycerskość, służba drugiemu człowiekowi oraz wrażliwość na potrzeby innych zawsze były przesłaniem w Waszej codziennej, odpowiedzialnej pracy.

Załączniki: