1

Był taki rok – 1863

19 kwietnia 2023 r. w Krasnymborze odbyły się obchody 160. rocznicy pierwszej bitwy na Ziemi Augustowskiej podczas Powstania Styczniowego.

Uroczystość pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, zorganizowana została przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego, Zarząd Powiatu i Jarosława Karpa – Wójta Gminy Sztabin.

Po mszy świętej koncelebrowanej w kościele pw. Św. Rocha w Krasnymborze w intencji poległych Powstańców Styczniowych, pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Dariusza Rogińskiego, z udziałem Księdza Prałata Wiesława Domitrza i homilią wygłoszoną przez Księdza Dziekana Waldemara Sawickiego, uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie znajduje się pomnik – grób, w którym spoczywają Powstańcy polegli podczas bitew pod Balinką, Jastrzębną, a także zmarli na skutek odniesionych ran. Według tradycji na krasnoborskim cmentarzu ma być pochowanych dwudziestu Powstańców Styczniowych. Znane są nazwiska dziewięciu z nich. Spoczywają tu śp.: Górski – komendant oddziału strzelców, Iwaszkiewicz – dowódca kosynierów w Oddziale „Wawra”, kpt. Kazimierz Gaube – dowódca kosynierów z partii Andruszkiewicza, podleśny Józef Damski z Jastrzębnej, Alfons Borzysławski, Wawrzyniec Dajnowski, Julian Jaworowski z Oddziału „Wawra”, kpt. Feliks Wojciechowski i szeregowiec Racisz.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, dla uczczenia pamięci Powstańców Styczniowych, w szczególności tych walczących na Ziemi Augustowskiej, odczytany został Apel Pamięci i oddana salwa honorowa przez kompanię 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie Powstańców.

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, w szczególności Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP i Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski. Uczestniczyli przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych: płk Jarosław Kowalewski – Szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Michał Jabłoński – Szef Sztabu 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, ppłk Kamil Pomian reprezentujący Dowódcę 1 Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa oraz Roman Rogoziński –  Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska.

Udział wzięły władze samorządowe Powiatu Augustowskiego: Starosta Jarosław Szlaszyński, Wicestarosta Dariusz Szkiłądź i Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski i Tadeusz Drągiewicz oraz Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, a także władze samorządowe Gminy Sztabin, na czele z Wójtem Jarosławem Karpem i Marcinem Grzendą – Przewodniczącym Rady Gminy, radni oraz sołtysi wsi należących do parafii w Krasnymborze. W uroczystość aktywnie włączyli się również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze, na czele z pocztem sztandarowym szkoły oraz Panią Dyrektor Barbarą Kotarską. Uczestniczyła także delegacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, wraz z pocztem sztandarowym i Panią Dyrektor Wiesławą Chrulską.

Następna część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Krasnymborze, gdzie uczniowie zaprezentowali wzruszający i pięknie przygotowany patriotyczny montaż słowno-muzyczny pt. „Był taki rok…!”. Była to również doskonała okazja do przybliżenia dziejów Powstania Styczniowego na Ziemi Augustowskiej przez Starostę Jarosława Szlaszyńskiego, historyka wojskowości i głównego organizatora obchodów. Przemówienia do uczestników uroczystości  skierowali również  Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski i Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin. Głos zabrała także Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, która poinformowała zebranych o inicjatywie polegającej na utworzeniu internetowej bazy mogił Powstańców Styczniowych. Zachęciła wszystkich do wejścia na stronę internetową: www.powstancystyczniowi.pl, gdzie dostępne są szczegółowe informacje na ten temat.

Powiat Augustowski w celu upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – największego polskiego zrywu niepodległościowego, organizuje w tym roku uroczystości w trzech odsłonach. Po obchodach, które odbyły się 22 stycznia 2023 r. w Augustowie i 19 kwietnia w Krasnymborze, już teraz serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości na 29 czerwca, gdy upamiętnieni zostaną bohaterowie walk powstańczych, którzy polegli na terenie Nadleśnictwa Płaska, w tym pod Gruszkami, gdzie miała miejsce największa zwycięska bitwa na Ziemi Augustowskiej oraz na Kozim Rynku.

Red.

Wystąpienie D. Kaszlej – Prezesa Klubu Historycznego im. AK w Augustowie dotyczące internetowej bazy mogił Powstańców Styczniowych
Wystąpienie D. Kaszlej – Prezesa Klubu Historycznego im. AK w Augustowie dotyczące internetowej bazy mogił Powstańców Styczniowych www.powstancystyczniowi.pl

Montaż słowno-muzyczny pt. „Był taki rok…!” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnymborze
Montaż słowno-muzyczny pt. „Był taki rok…!” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnymborze

Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnymborze
Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnymborze

Złożenie kwiatów pod pomnikiem – grobem poległych Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. przez delegację Szkoły Podstawowej w Krasnymborze – Dyrektora B. Kotarską wraz z uczniami
Złożenie kwiatów pod pomnikiem – grobem poległych Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. przez delegację Szkoły Podstawowej w Krasnymborze – Dyrektora B. Kotarską wraz z uczniami

Złożenie kwiatów pod pomnikiem – grobem poległych Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. przez delegację Powiatu Augustowskiego, od prawej: T. Drągiewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź, Przewodniczący Rady A. Mursztyn, M. Dobkowski
Złożenie kwiatów pod pomnikiem – grobem poległych Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. przez delegację Powiatu Augustowskiego, od prawej: T. Drągiewicz, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź, Przewodniczący Rady A. Mursztyn, M. Dobkowski

Złożenie kwiatów pod pomnikiem – grobem poległych Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r., od prawej: Wojewoda B. Paszkowski, Poseł J. Zieliński, Szef O. w Białymstoku CWCR płk J. Kowalewski
Złożenie kwiatów pod pomnikiem – grobem poległych Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r., od prawej: Wojewoda B. Paszkowski, Poseł J. Zieliński, Szef O. w Białymstoku CWCR płk J. Kowalewski

Salwa honorowa oddana przez kompanię 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Salwa honorowa oddana przez kompanię 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krasnymborze w dniu 19 kwietnia 2023 r.
Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krasnymborze w dniu 19 kwietnia 2023 r.

Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krasnymborze, w szczególności od prawej: Poseł J. Zieliński, Wojewoda B. Paszkowski, Szef O. w Białymstoku CWCR płk J. Kowalewski, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź, Wójt J. Karp
Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krasnymborze, w szczególności od prawej: Poseł J. Zieliński, Wojewoda B. Paszkowski, Szef O. w Białymstoku CWCR płk J. Kowalewski, Starosta J. Szlaszyński, Wicestarosta D. Szkiłądź, Wójt J. Karp

Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krasnymborze, podczas obchodów 160. rocznicy pierwszej bitwy na Ziemi Augustowskiej Powstania Styczniowego
Uczestnicy uroczystości na cmentarzu w Krasnymborze, podczas obchodów 160. rocznicy pierwszej bitwy na Ziemi Augustowskiej Powstania Styczniowego

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Proboszcza D. Rogińskiego
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Proboszcza D. Rogińskiego

Wprowadzenie sztandaru wojskowego do kościoła pw. Św. Rocha w Krasnymborze
Wprowadzenie sztandaru wojskowego do kościoła pw. Św. Rocha w Krasnymborze