Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do zbycia

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do zbycia.

Nieruchomość położona w obrębie 0008 Krusznik gmina Nowinka, oznaczona nr ewidencyjnym 60 o pow. 2,1904 ha, ujawniona w prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Augustowie księdze wieczystej Nr SU1A/00013981/0:

  • niezabudowana;
  • nie objęta obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia;
  • przeznaczona do zbycia w formie darowizny na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego
    z siedzibą w Krzywem z przeznaczeniem na cel publiczny – ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody.

Cena nieruchomości – 302 808 zł.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 108, tel. 87 643 96 79.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 30.03.2023 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści