Petycja z dnia 14.02.2023 r.

Petycja złożona w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

Data złożenia petycji: 14.02.2023 r.

Pełna treść petycji w załączeniu.

Załączniki: