Imieniny Pierwszego Marszałka Polski

19 marca o godz. 9.00 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie przy skrzyżowaniu ul. Hożej z Młyńską odbyły się uroczystości związane z imieninami Pierwszego Marszałka Polski. Ich organizatorem była Polska Organizacja Wojskowa przy współpracy z Instytutem Pileckiego w Augustowie.

Płk POW Piotr Augustynowicz przywitał zebranych, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Odśpiewano pieśń „Marsz Pierwszej Brygady”. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do siedziby Instytutu Pileckiego, gdzie odbył się cykl wykładów historycznych. Zebrani mieli również okazję obejrzeć pamiątki po Józefie Piłsudskim, jak i uczestniczyć w oprowadzeniu kuratorskim po zbiorach Domu Pamięci Obławy Augustowskiej.

Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W obchodach uczestniczyły również delegacje: Urzędu Miejskiego w Augustowie, środowisk patriotycznych, szkół, a także mieszkańcy i żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej oraz młodzież z Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Red.