Powiatowe inwestycje drogowe

Powiatowe inwestycje drogowe

Na 2023 r. zaplanowano realizację ważnych inwestycji na drogach powiatowych.

Kontynuowane będą prace w ramach zadania pn. „Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych”. Inwestycją objęte są: niemal już zakończona ul. Kopernika, obecnie przebudowywana ul. Młyńska oraz zaplanowane do wykonania w roku bieżącym ul. Kościelna, ks. Skorupki i ks. Ściegiennego, dzięki czemu mieszkańcy i turyści zyskają nowoczesne, funkcjonalne i bezpieczne ulice w ścisłym centrum Augustowa. Łączna wartość tego zadania wynosi ponad 18 mln zł. Finansowane będzie ze środków Budżetu Państwa w kwocie około 14,2 mln zł oraz budżetu Powiatu Augustowskiego. Do ruchu została również udostępniona kompleksowo przebudowywana ul. Rajgrodzka – Jonkajtysa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego.

Realizowane są też ważne inwestycje poza miastem. Ogłoszony został przetarg na przebudowę ciągu dróg Powiatu Augustowskiego – obwodnicę DK 8 na odcinku Białobrzegi – Sztabin. W ramach tego zadania, na które Powiat pozyskał ponad 12 mln zł dofinansowania z Rządowego Fundusz Polski Ład, przebudowanych lub wyremontowanych zostanie około 20 km dróg.

Ponadto w 2023 r. prowadzone będą kolejne inwestycje Powiatu Augustowskiego, na które w ramach ostatnio ogłoszonych wyników naboru, przyznanych zostało łącznie 8,04 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybudowanych zostanie prawie 5 km ścieżki rowerowej na odcinku Gawrych Ruda – Bryzgiel, z której korzystać będą mieszkańcy powiatów augustowskiego i suwalskiego oraz turyści licznie odwiedzający te tereny. Zadanie uzyskało jednocześnie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kolejne dwa zadania dotyczą rozbudowy ponad 3-km odcinka drogi powiatowej Jastrzębna Pierwsza – Nowa Kamienna oraz długo oczekiwanej przez mieszkańców Gminy Augustów inwestycji, obejmującej 2-km odcinek drogi Topiłówka – Mazurki, oraz remont ok. 1,5-km odcinka drogi w Jabłońskich, dodatkowo  dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści