Przekazanie pozwolenia na rozpoczęcie prac w Domu Turka

Przekazanie pozwolenia na rozpoczęcie prac w Domu Turka

We wtorek, 17 stycznia, w budynku Starostwa Powiatowego, odbyło się oficjalne przekazanie pozwolenia na przebudowę, rozbudowę, wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz zmianę sposobu użytkowania tzw. Kamienicy „Domu Turka” na funkcje usługowo-muzealne filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie. W nowopowstałym budynku mieścić się będzie muzeum upamiętniające ofiary sowieckiej obławy, przeprowadzonej w lipcu 1945 roku na Suwalszczyźnie.

W spotkaniu uczestniczyła prof. Magdalena Gawin – Dyrektor Instytutu Pileckiego oraz Wojciech Gralicki – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Pileckiego ds. upamiętnienia Obławy Augustowskiej. Powiat Augustowski reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, a także Bogdan Grabowy – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Dom Turka to dawna siedziba NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, miejsce kaźni wielu Polaków. To tam przywożono aresztowanych podczas Obławy Augustowskiej, która była największą akcją skierowaną przeciwko Polakom po zakończeniu II wojny światowej. Dwa lata temu budynek kupił Instytut Pileckiego, polska państwowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem jest utworzenie nowoczesnego muzeum. Prace konserwatorskie już trwają, te budowlane rozpoczną się z początkiem lutego i potrwają według harmonogramu do końca roku.

uroczyste przekazanie pozwolenia na przebudowę, rozbudowę, wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
uroczyste przekazanie pozwolenia na przebudowę, rozbudowę, wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz zmianę sposobu użytkowania tzw. Kamienicy „Domu Turka” na funkcje usługowo-muzealne filii Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Augustowie. Dokument Dyrektorowi Instytutu Pileckiego Magdalenie Gawin wręcza Starosta Augustowski Jarosław Szlaszyński.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści