Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2022 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2022 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 870) informuje się, że w 2022 roku do Rady Powiatu w Augustowie wpłynęło 46 petycji zatytułowanych „w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie”.

Uchwałą nr 250/XXXII/2022 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji zatytułowanych „w sprawie obrony przed wycinką kasztanowców na ulicy Kościelnej w Augustowie” petycje zostały przekazane zgodnie z właściwością Zarządowi Powiatu w Augustowie.

Zgłoszone petycje oraz udzielone odpowiedzi są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego w zakładce „Petycje”.

Augustów, 16 stycznia 2023 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści