Budżet Powiatu na 2023 rok

Budżet Powiatu na 2023 rok

Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2022 r., radni przyjęli budżet Powiatu Augustowskiego na 2023 rok.

Aby istniała możliwość realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na 2023 r. zaplanowano najwyższy poziom i zakres inwestycji w historii Powiatu Augustowskiego. Wysokość wydatków inwestycyjnych planowana jest na ponad 44 mln zł, co będzie stanowiło ponad 35% wszystkich wydatków budżetu. Będzie to kolejny, dziewiąty rok, bardzo wysokiego udziału inwestycji w budżecie Powiatu. Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych. Na ten cel zaplanowano ponad 42 mln zł, w tym ponad 31 mln zł (ok. 74% ) będą stanowiły środki zewnętrzne.

W budżecie Powiatu na 2023 r. założono osiągnięcie dochodów w łącznej wysokości ponad 113 mln zł. Zaplanowane dochody są wyższe niż w 2022 r. o 11 mln zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości ponad 124 mln zł i będą one wyższe niż w 2022 r. o ponad 5 mln zł, przede wszystkim w wyniku większych wydatków na inwestycje.

Zrealizowanie wszystkich zadań Powiatu i bardzo wysokiego poziomu inwestycji zaplanowanego na 2023 r., wymaga zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 10 mln zł, który w całości zostanie przeznaczony na zapewnienie własnych środków dla zrealizowania inwestycji na drogach powiatowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że będzie to bezpieczny poziom zadłużenia, a  spłata kredytu rozłożona na sześć lat mieści się w możliwościach finansowych Powiatu i pozwoli na realizację kolejnych inwestycji w następnych latach.

W sesji Rady Powiatu uczestniczył i głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP Ziemi Augustowskiej i Suwalskiej. W swoim wystąpieniu omówił kwestię zrealizowanych działań, rozmów i zabiegów, które odegrały istotną rolę w podjęciu przez Radę Ministrów uchwały dotyczącej przebudowy drogi S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do węzła Raczki. Podkreślił, iż Rada Powiatu w Augustowie również włączyła się w działania na rzecz realizacji tej inwestycji, a kierowane do władz rządowych stanowiska były wyczerpujące, rzeczowe i racjonalne.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści