Szansa na ekspresówkę do Białegostoku

Szansa na ekspresówkę do Białegostoku

Podczas konferencji prasowej 13 grudnia 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, iż Rada Ministrów przyjęła wieloletni program pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”. Zakłada on budowę nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych o długości ok. 2,5 tys. km oraz dokończenie trwających inwestycji. Do 2033 r. rząd przeznaczy na największy w historii tego typu program ponad 290 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

Ponadto Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że zaplanowany w ten sposób układ komunikacyjny zostanie uzupełniony o dodatkowe istotne drogi.

Wspomnę o jednym dodatkowym odcinku, który również w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania na kolejne lata. To droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, a precyzyjniej – do węzła Raczki przed Suwałkami – powiedział Premier Mateusz Morawiecki.

Na stronie internetowej Kancelarii Premiera zamieszczono informację, iż uchwała w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Białystok – Suwałki, przedłożona została przez Prezesa Rady Ministrów. Ze względu na znaczenie w ruchu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym drogi Białystok – Augustów – Suwałki – granica państwa, Rada Ministrów uznała za zasadną budowę drogi ekspresowej S8 Białystok – Suwałki. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwiększy jakość usług transportowych, jeśli chodzi o przewóz pasażerów i towarów.

O budowę tej drogi, bardzo istotnej dla mieszkańców i rozwoju naszego regionu zarówno Zarząd, jak i Rada Powiatu w Augustowie wielokrotnie wnioskowali i apelowali do władz rządowych oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, otrzymując zapewnienia o słuszności tej inwestycji i działaniach realizowanych w tym zakresie. Podejmowane były w tej sprawie stanowiska Rady Powiatu (m.in. w dniu 22 grudnia 2015 r.,  30 sierpnia 2016 r., 28 marca 2018 r., 30 marca 2021 r., 31 sierpnia 2021 r.), organizowane były spotkania, konferencje, przeprowadzano rozmowy oraz podejmowano liczne wystąpienia Zarządu Powiatu do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa, Parlamentarzystów z województwa podlaskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku. Zwracano uwagę, że droga Białystok – Augustów – Suwałki – granica państwa stanowi kluczową, strategiczną trasę komunikacyjną w układzie południkowym, łączącą mieszkańców północnej części regionu z miastem wojewódzkim – Białymstokiem. Stanowczo apelowano o jej pilną przebudowę, która jest nieodzownym, fundamentalnym warunkiem dla rozwoju społeczno – gospodarczego naszego regionu, poprawy jego dostępności komunikacyjnej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej trasy, która charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu.

Ponadto o przebudowę tej drogi zabiegali mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne. Ostatnią inicjatywą było podjęte w dniu 28 lipca 2022 roku przez przedstawicieli 34 samorządów z terenu północno – wschodniej części województwa podlaskiego, również z Powiatu Augustowskiego, wspólne stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8.

Istotną rolę w podjęciu decyzji o przebudowie tej drogi odegrały działania Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP Ziemi Augustowskiej i Suwalskiej, który aktywizował lokalne społeczności i motywował samorządowców do podejmowania wspólnych przedsięwzięć w tej sprawie. Przeprowadził wiele rozmów, m.in. z Premierem Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim – Prezesem Prawa i Sprawiedliwości, występując w imieniu mieszkańców naszego regionu i podkreślając kluczowe znaczenie drogi dla rozwoju społeczno-gospodarczego tej części Polski. Jako Przewodniczący Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego doprowadził do podjęcia w dniu 17 marca 2021 roku stanowiska Zespołu, a także kilku kolejnych wystąpień, w których większość parlamentarzystów reprezentujących województwo podlaskie, ponad podziałami politycznymi, domagała się budowy i uzupełnienia sieci dróg na terenie województwa i budowy drogi szybkiego ruchu na odcinku Białystok – Augustów – Raczki (połączenia z drogą ekspresową S61 Via Baltica). Wiele rozmów, zabiegów i podejmowanych działań przyniosło oczekiwany efekt.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści