Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Siostrze Marii Kiłyk

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

z powodu śmierci
MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści