Nowy oddział w Hospicjum

Nowy oddział w Hospicjum

6 grudnia uroczyście otwarto nowy oddział w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.

Nowy oddział dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, którzy wymagają terapii oddechowej za pomocą respiratora, mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze w segmencie B budynku Hospicjum. Zakupiono nowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz wyposażenie sal, w tym m.in. łóżka rehabilitacyjne, respiratory, kardiomonitory, ssaki elektryczne i inne urządzenia niezbędne do pielęgnacji pacjentów wentylowanych mechanicznie, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale potrzebują całodobowej opieki – mówiła podczas otwarcia Krystyna Wilczewska – Dyrektor SPZZOD.

Wartość zadania wyniosła ok. 2,2 mln zł, z czego 85%, tj. 1,84 mln zł stanowiło dofinansowanie w ramach projektu pt. „Wspólne działania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia” z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Pozostałe środki w wysokości ok. 360 tys. zł pochodziły z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który podkreślił, że obecnie w Polsce realizowanych jest wiele inwestycji, jednak dla osób chorych najważniejsze są te dotyczące systemu lecznictwa, bo służą ratowaniu życia, które jest najcenniejsze.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski zwrócił uwagę, że zrealizowane zadanie jest ostatnim etapem prac, które zostały wykonane w ramach procesu generalnej przebudowy augustowskiego Hospicjum, realizowanej od 2015 r. Na inwestycje w tym okresie przeznaczonych zostało ponad 12 mln zł, w tym ok. 6,8 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych, a ponad 5,2 mln zł – z budżetu Powiatu. Podziękował pracownikom za codzienny trud, wysiłek, a także zrozumienie, uśmiech i wszelkie dobro na rzecz pacjentów.

Maciej Bogdan Olesiński – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pogratulował realizacji inwestycji i poinformował, że doceniając ważną rolę społeczną, jaką pełni ta placówka, w tym roku NFZ zwiększył dla SPZZOD w Augustowie finansowanie oraz liczbę zakontraktowanych miejsc dla pacjentów.

Poświęcenia oddziału dokonał ks. Jacek Łukaszewicz.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Członkowie Rady Społecznej SPZZOD na czele z Przewodniczącym – Wicestarostą Dariuszem Janem Szkiłądziem, Członkowie Zarządu – Marek Dobkowski i Tadeusz Drągiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej Mursztyn i Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych – Joanna Lisek oraz pracownicy Hospicjum.

Red.

Na zdjęciu uczestnicy uroczystego otwarcia nowego oddziału w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
Uczestnicy uroczystego otwarcia nowego oddziału w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie
Na zdjęciu jedna z sal nowego oddziału dla osób wentylowanych mechanicznie w SPZZOD w Augustowie
Jedna z sal nowego oddziału dla osób wentylowanych mechanicznie w SPZZOD w Augustowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści