Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie

Zespół Szkół Specjalnych zorganizował w tym roku wyjątkowo uroczyste i piękne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Było to związane z jubileuszem 30-lecia ustanowienia tego święta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Honorowy Patronat nad uroczystością objęła Agata Kornhauser-Duda – Małżonka Prezydenta RP.

Ze względu na liczny udział gości, miejscem uroczystości, która odbyła się 6 grudnia, była aula Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Spotkanie rozpoczęto od wymownego występu polskich i ukraińskich dzieci w piosence Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”. Po oficjalnym otwarciu przez Romana Krzyżopolskiego – Dyrektora Szkoły, została wyświetlona prezentacja z kierowanym do zgromadzonych osób wzruszającym przemówieniem Agaty Kornhauser-Dudy – Małżonki Prezydenta RP. Następnie głos zabrali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Bożena Obuchowska – Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, którzy pogratulowali organizacji pięknych obchodów oraz przekazali ciepłe słowa wsparcia, podziękowania i życzeń do obecnych na uroczystości osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz przedstawicieli różnych współpracujących instytucji.

Następnie został wyświetlony  film pt. „Międzynarodowe pozdrowienia”, który wzbudził wiele pozytywnych emocji. Ze względu na ponadnarodowy charakter święta, zaproszone do współpracy zostały osoby z całego świata. Przedstawiciele różnych krajów i kultur w swoich językach przekazali uczestnikom uroczystości serdeczne pozdrowienia. Były życzenia z krajów europejskich np. z Włoch, Francji, Chorwacji, ale również z odległej Afryki, Australii czy Stanów Zjednoczonych.

Kolejnym punktem programu były występy oraz prezentacje multimedialne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z Augustowa, Suwałk, Grajewa i Olecka. Zwieńczeniem uroczystości był charytatywny występ na żywo Radosława Liszewskiego, lidera zespołu Weekend, który wspólnie z uczestnikami obchodów zaśpiewał kolędę oraz swoje największe przeboje. Po występie z radością rozmawiał i robił wspólne fotografie z uczestnikami spotkania, czym wzbudził szczególną sympatię i uznanie.

Widoczny na twarzach uczestników uroczystości uśmiech i pozytywne emocje świadczyły o wyjątkowości tej imprezy, dając radość jej pomysłodawcom i organizatorom z Zespołu Szkół Specjalnych, a w szczególności Dyrektorowi Romanowi Krzyżopolskiemu oraz nauczycielkom Darii Dębowskiej i Agacie Rendzie, którzy byli najbardziej zaangażowani w jej przeprowadzenie.

Red.

 

Występ polskich i ukraińskich dzieci w piosence Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”
Występ polskich i ukraińskich dzieci w piosence Czesława Niemena pt. „Dziwny jest ten świat”
Uczestnicy Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie
Uczestnicy Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami w Augustowie
Przemówienie J. Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego podczas uroczystości
Przemówienie J. Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego podczas uroczystości

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści