75 lat Zespołu Szkół Technicznych

75 lat Zespołu Szkół Technicznych

28 listopada Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego świętował jubileusz 75-lecia istnienia i 230. rocznicę urodzin Patrona Szkoły. Uroczystość była objęta patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego – Biskupa Warszawsko-Praskiego.

Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem gen. Ignacego Prądzyńskiego przy śluzie Augustów oraz tablicą upamiętniającą dworek, w którym mieszkał Generał – u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wilczej. W tej części uroczystości udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. I. Prądzyńskiego ze Szczecina, Edyta Borzyszkowska – Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie PGW Wody Polskie, Jan Dziądziak – Prezes Oddziału ZNP w Augustowie oraz Maciej Oleksy – Dyrektor ZST. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na augustowskim cmentarzu na grobach żołnierzy 5 Brygady Saperów, którzy zginęli podczas rozminowywania Ziemi Augustowskiej po II wojnie światowej. Tradycje Brygady dziedziczy obecnie 5 Pułk Inżynieryjny ze Szczecina.

Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego – Biskupa Warszawsko-Praskiego – Absolwenta Szkoły, który był patronem honorowym jubileuszu, Ks. Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, Ks. Krzysztofa Bronakowskiego – Proboszcza Parafii Św. Jakuba w Sztabinie i Ks. Eryka Szamatowicza – pełniącego obecnie posługę w Piszu.

Dalsza część obchodów odbywała się w budynku Szkoły. Po uroczystym rozpoczęciu, licznie zebranych gości powitał Dyrektor Maciej Oleksy. Wspomnieniami związanymi ze szkołą podzielili się i życzenia złożyli m.in.: JE Ks. Bp Romuald Kamiński, starosta Jarosław Szlaszyński, ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego, Bożena Obuchowska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach oraz Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, syn śp. Jana Kłoczko – pierwszego Dyrektora Szkoły. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Powiatu Augustowskiego, pracodawcy, służby mundurowe, dyrektorzy szkół i innych instytucji, związki zawodowe, emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły, absolwenci, rodzice, kadra pedagogiczna i uczniowie.

Następnie bogatą historię tej najstarszej w Augustowie szkoły zawodowej przedstawili w części artystycznej uczniowie i nauczyciele.

Na zakończenie zebrani goście mogli odwiedzić przygotowaną Szkolną Izbę Pamięci oraz skosztować urodzinowego tortu.

Uczestnicy jubileuszu 75-lecia istnienia i 230. rocznicy urodzin Patrona Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą dworek, w którym mieszkał Generał
Uczestnicy jubileuszu 75-lecia istnienia i 230. rocznicy urodzin Patrona Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą dworek, w którym mieszkał Generał – u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wilczej. Od lewej: Wicestarosta D. Szkiłądź i Starosta J. Szlaszyński, ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego im. gen. I. Prądzyńskiego, Dyrektor ZST M.Oleksy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie PGW Wody Polskie E. Borzyszkowska, Prezes Oddziału ZNP w Augustowie Jan Dziądziak
Dyrektor M. Oleksy wręcza podziękowanie, pamiątkową statuetkę, JE Ks. Bp. R. Kamińskiemu
Dyrektor M. Oleksy wręcza podziękowanie, pamiątkową statuetkę, JE Ks. Bp. R. Kamińskiemu podczas uroczystości jubileuszu 75-lecia istnienia i 230. rocznicy urodzin Patrona Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści