Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”

Projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”

Projekt realizowany jest przez Powiat Augustowski na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5487/P/2022 z dnia 11.10.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

logotyp projektu: flaga UE, Polski

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie zwiększenia cyfryzacji 10 Jednostek Organizacyjnych (JO) Powiatu Augustowskiego, w tym Starostwa Powiatowego w Augustowie, oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa w tych jednostkach.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie:

  • na potrzeby cyfryzacji  JO: laptopy, komputery typu „All In One” oraz stacjonarne z oprogramowaniem i wyposażeniem, oprogramowanie biurowe, zasilacze UPS i przełączniki sieciowe;
  • w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa w JO: urządzenia klasy UTM / Next Generation Firewall, urządzenia Network Attached Storage, oprogramowanie do zarządzania strukturą sieci i użytkownikami oraz serwer na potrzeby backupu. Przeprowadzone zostaną szkolenia z obsługi UTM oraz zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu (max kwota jaką można było uzyskać w grancie): 172 953,00 zł.

Dofinansowanie: 100 %

baner "Cyfrowy Powiat" - na niebieskim tle kontur Polski, napis 63 mln na cyfryzację

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści