Powiat zakończył przebudowę ważnej drogi

24 października oficjalnie otwarto ostatni odcinek przebudowanej przez Powiat Augustowski drogi Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do drogi krajowej nr 16. Objęty zadaniem odcinek łączy się bezpośrednio z drogą krajową nr 16 w okolicy miejscowości Rutki Nowe, natomiast drugi koniec tej drogi – z dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej nr 61 w miejscowości Bargłów Kościelny.

Zadanie obejmowało wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 5,50 m i długości 3,47 km, odcinka chodnika, zatoki przystanku autobusowego, wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem aktywnym, a także uzupełnienia poboczy żwirowych, odwodnienia jezdni poprzez oczyszczenie rowów przydrożnych, przebudowy skrzyżowań, wymiany istniejącego i ustawienie nowego oznakowania pionowego oraz montaż barier energochłonnych. Wykonawcą był STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4,44 mln zł i została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,5 mln oraz ze środków Powiatu Augustowskiego – 2,94 mln zł.

Zadanie jest zwieńczeniem przebudowy całej omawianej drogi. Początek sięga 2017 roku, kiedy zrealizowano inwestycję obejmujące rozbiórkę przepustu drogowego i budowę mostu na rzece Bargłówka w miejscowości Bargłów Kościelny wraz z dojazdami, dofinansowaną z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Następnie w 2020 roku zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych kolejny odcinek tej drogi od km 2+000 do km 3+000, a w 2021 roku z dotacją w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – odcinek od km 3+000 do km 5+000.

W uroczystym otwarciu drogi udział wzięli Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP oraz Marek Komorowski – Senator RP. Powiat Reprezentowany był przez Zarząd w osobach: Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, Dariusza Jana Szkiłądzia – Wicestarosty Augustowskiego oraz Członków Zarządu: Marka Dobkowskiego, Waldemara Jedlińskiego i Tadeusza Drągiewicza. Uczestniczył również Ireneusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej. Poświęcenia przebudowanej drogi dokonali: ksiądz Sławomir Gagacki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym oraz ksiądz kanonik Jarosław Mierzejewski – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Prusce. W uroczystym otwarciu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Bargłów Kościelny, na czele z Wójtem Radosławem Wawiórko, a także licznie zebrani mieszkańcy, którzy na co dzień będą korzystać z przebudowanej drogi. Obecni byli także przedstawiciele firmy STRABAG Sp. z o.o., która realizowała wszystkie zadania w ramach tego ciągu drogowego – Dyrektor Oddziału Białystok Artur Krasowski oraz Kierownik Budowy Krzysztof Palczewski. Udział wziął także Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie oraz Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru.

Red.

Uczestnicy otwarcia drogi Bargłów Kościelny – Kamionka Stara w miejscowości Kamionka Nowa – przecięcie wstęgi na przebudowanym odcinku drogi.
Uczestnicy otwarcia drogi Bargłów Kościelny – Kamionka Stara w miejscowości Kamionka Nowa – przecięcie wstęgi na przebudowanym odcinku drogi. Na zdjęciu m.in.: J. Zieliński – Poseł na Sejm RP, M. Komorowski – Senator RP, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, D. Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Członkowie Zarządu: M. Dobkowski, W. Jedliński, T. Drągiewicz, a także: M. Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, ksiądz S. Gagacki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym oraz ksiądz J. Mierzejewski – Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Prusce, R. Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, A. Krasowski – Dyrektor STRABAG, D. Hiero – Dyrektor PZD w Augustowie.