Święto Edukacji w powiatowych szkołach

Święto Edukacji w powiatowych szkołach

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życzeń oraz podziękowań za codzienną troskę o wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia, za rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych, a także rozbudzanie w młodzieży szlachetnych i ambitnych aspiracji.

I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza obchodziło 12 października uroczystość jubileuszową 95–lecia istnienia Szkoły, połączoną z Dniem Edukacji. W tym samym dniu Szkoła Podstawowa Specjalna im. Jana Pawła II i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II obchodziły swoje święta. W Augustowskim Centrum Edukacyjnym i Zespole Szkół Technicznych uroczystości odbyły się 13 października. W II Liceum Ogólnokształcącym święto połączone z wręczeniem uczniom stypendiów i nagród odbędzie się w kolejnym tygodniu.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nagrody Starosty Augustowskiego otrzymało 8 nauczycieli: Bożena Bendig, Małgorzata Lenda, Mirosława Skorupa i Anna Sus-Cilulko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Wiesław Bakuniewicz i Jarosław Górski z Zespołu Szkół Technicznych oraz Katarzyna Kasjanowicz i Agnieszka Turowska z Zespołu Szkół Specjalnych.

Podczas uroczystości uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały nagrody oraz stypendia Starosty Augustowskiego, które stanowią wyraz uznania i są formą wsparcia osób osiągających największe sukcesy w nauce, sporcie lub kształcą się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Stypendia z budżetu Powiatu za wyniki w nauce przyznano w tym semestrze 19 uczniom, a w sporcie – 6. Stypendia branżowe otrzymało 6 osób kształcących się w zawodach ślusarz, tapicer oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. Ponadto w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych nagrody otrzymały 3 uczennice.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, wręczając listy gratulacyjne uczniom i podziękowania rodzicom zapewnił, iż nadal będą wspierani i nagradzani ambitni oraz utalentowani młodzi ludzie, którzy mają wspaniałe osiągnięcia w różnych dziedzinach. Życzył uczniom, aby wysiłek wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował sukcesami w dalszej drodze życiowej, a nauczycielom – by ich praca i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia przynosiły jak najlepsze efekty, satysfakcję i społeczne uznanie.

Red.

D. Piontkowski – Sekretarz Stanu w MEiN
Przemówienie D. Piontkowskiego – Sekretarza Stanu w MEiN podczas Jubileuszu I LO
Wręczenie stypendiów uczniom
Wręczenie stypendiów uczniom Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
Wręczenie nagród Starosty Augustowskiego nauczycielom
Wręczenie nagród Starosty Augustowskiego nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych
Uczestnicy uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej
Uczestnicy uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści